Over PosHYdon

Op zo’n 13 kilometer uit de kust van Scheveningen zal een wereldprimeur plaatsvinden op het vlak van energie-innovatie. Er zal voor het eerst groene waterstof offshore geproduceerd worden op een werkend platform. Deze pilot heeft de naam PosHYdon gekregen.

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en zal plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee.

Om groene waterstof te kunnen maken, zal zeewater op het platform omgezet worden in gedemineraliseerd water. Dit water wordt vervolgens door middel van elektrolyse omgezet in waterstof. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om deze groene waterstof te produceren. De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het integreren van werkende energiesystemen op zee en het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving om te zien wat de invloed van offshore condities, waaronder zout, op de electrolyser zijn. De bedoeling is dat de lessen van PosHYdon helpen om de vervolgstappen richting grootschalige groene waterstof productie offshore te helpen ontwikkelen.

Nederland houdt niet op bij de duinen. De Noordzee is dé plek om een groot deel van de Nederlandse energieproductie op te wekken. Nederland is in de bijzondere positie dat we naast een uitgebreide infrastructuur voor gas tevens grote hoeveelheden windenergie kunnen oogsten op de Noordzee; hoeveelheden die ook internationaal van belang zijn. Die windenergie kan je omzetten in waterstof op de Noordzee en vervolgens samen met het aardgas via de grote pijpleidingen van NOGAT en Noordgastransport aan land brengen voor bijvoorbeeld afnemers in de industrie, de mobiliteitssector en de gebouwde omgeving. Daarmee creëer je naast een groen systeem gebaseerd op elektronen, een tweede gebaseerd op moleculen. Met die laatste zijn we niet meer afhankelijk van elektriciteitskabels en tussenstations of de capaciteit van de elektriciteitsgrid op land. En voldoende groene elektriciteit en voldoende groene waterstof: een goede basis om de klimaatdoelen te gaan halen. PosHYdon is dan ook de sleutel tot die mogelijke versnelling. Internationaal is er dan ook veel interesse in deze pilot op Hollandse bodem.

Onze Partners

PosHYdon is een initiatief van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, en kennisinstituut TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Consortiumpartners: TNO, Nexstep, Neptune Energy, Gasunie, Eneco, DEME Offshore, NOGAT, Noordgastransport, NEL Hydrogen, InVesta, TAQA, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy en Emerson Automation Solutions.

Partners in het Q13a-A platform zijn: Neptune Energy (operator and 50%), EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10%).