Voor het eerst

vindt integratie van offshore wind, offshore gas en offshore waterstof plaats op het Q13a-A platform van Neptune Energy…

Proces

Om groene waterstof te kunnen maken, zal zeewater op het platform omgezet worden in gedemineraliseerd water. Dit water wordt vervolgens door middel van elektrolyse omgezet in waterstof.

Informatieve video’s

De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het integreren van werkende energiesystemen op zee en het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving om te zien wat de invloed van offshore condities, waaronder zout, op de electrolyser zijn.

Nieuws

PosHYdon: test op land succesvol van start

De onshore-test van PosHYdon is succesvol afgetrapt op het terrein van InVesta in Alkmaar. PosHYdon heeft als doel groene waterstof te produceren op een operationeel gasplatform op de Nederlandse Noordzee.

Nederlandse overheid stapt via EBN in offshore groene waterstofpilot PosHYdon

De Nederlandse overheid stapt via Energie Beheer Nederland (EBN) in als actief partner bij PosHYdon. Bij deze pilot zal op een operationeel gasplatform tevens groene waterstof worden geproduceerd.

Minister-president Rutte bezoekt Maasvlakte en Noordzee rond energietransitie

Minister-president Rutte brengt op woensdag 19 april een werkbezoek aan de Maasvlakte in Rotterdam en verschillende locaties op de Noordzee. Het bezoek staat in het teken van de energietransitie met een hoofdrol voor wind, zon en groene waterstof.

Onze Partners

PosHYdon is een initiatief van Nexstep, nationaal platform voor hergebruik en ontmanteling, en kennisinstituut TNO in nauwe samenwerking met de industrie. Consortiumpartners: TNO, Nexstep, ENI, Gasunie, Eneco, DEME Offshore, NOGAT, Noordgastransport, NEL Hydrogen, InVesta, TAQA, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy en Emerson Automation Solutions.

Partners in het Q13a-A platform zijn: ENI (operator and 50%), EBN B.V. (40%) en TAQA Offshore B.V. (10%).