Neptune Energy verwelkomt windfarm expert DEME als partner in de offshore waterstofpilot PosHYdon

mei 20, 2020

Neptune Energy verwelkomt windfarm expert DEME als partner in de offshore waterstofpilot PosHYdon

Neptune Energy en DEME kondigen vandaag aan dat DEME Offshore toetreedt als partner in de offshore waterstofpilot PosHYdon. DEME is wereldleider op het gebied van offshore windenergie en heeft onlangs via dochteronderneming DEME Concessions partnerships gesloten die betrekking hebben op groene waterstofproductie uit offshore windstroom in de havens van Oostende (België) en Duqm (Oman).

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en vindt plaats op het Q13a-platform van Neptune Energy. Dit productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

Van 1 naar 100 MW

Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland, is blij met de toetreding van DEME. “Het is fantastisch om te zien dat zoveel toonaangevende bedrijven zich aansluiten bij PosHYdon. De integratie van energiesystemen op zee is een nieuwe expertise. De kennis van DEME voor het aansluiten van windparken is cruciaal. Niet alleen voor deze pilot, maar óók om ervaring op te doen voor de vervolgtrajecten na PosHYdon. De expertise die DEME wereldwijd heeft opgebouwd, helpt ons allen om na deze pilot op te schalen van 1 MW naar 100 MW of meer”, vertelt hij. “Dit is een cruciale stap die de weg vrijmaakt naar de verdere ontwikkeling van windenergie op zee en de omzetting naar waterstof op de Noordzee. Dat wordt met name interessant voor windparken ver weg van de kust die na 2030 gebouwd gaan worden. Zeker nu de elektriciteitsprijzen zo laag zijn, wat de voor het behalen van de klimaatdoelen benodigde ontwikkeling van offshore windparken kan vertragen. Daarnaast kunnen de fluctuaties van wind op zee gedempt worden door deze energie op zee om te zetten naar waterstof.”

Bart De Poorter, General Manager DEME Offshore: “Bij DEME is sprake van een voortdurende focus op nieuwe markten en het ontwikkelen van kansen. Samen met DEME Concessions zien we de systeemintegratie, groene waterstofproductie en elektrificatie van bestaande platformen op zee als een zeer interessante markt. PosHYdon is een startpunt. DEME is betrokken bij het conceptueel ontwerp van een 100 MW offshore Hydrogen gas production plant. Ook zijn we Task leader bij de evaluatie van de business case aansluitend aan dit 100 MW concept. Verder zullen we betrokken zijn bij het transport naar en de installatie van de onshore H2-unit op het Q13a-A-platform. We zijn zeer verheugd dat we ons kunnen aansluiten bij de sterke partners in het consortium en met de samenwerking met Neptune Energy: één van de pioniers in deze markt.”