InVesta werkt samen met PosHYdon aan de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld (Dutch only)

July 22, 2021

InVesta werkt samen met PosHYdon aan de eerste offshore groene waterstofpilot ter wereld (Dutch only)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) subsidie ten bedrage van 3,6 miljoen euro toegekend aan PosHYdon. PosHYdon is de eerste offshore groene waterstofpilot op een operationeel platform ter wereld. Met deze subsidie kan het consortium met de pilot van start gaan. Het overige benodigde deel van het bedrag wordt door de consortiumpartners gefinancierd.

PosHYdon integreert drie energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore waterstof en zal plaatsvinden op het Q13a-A platform van Neptune Energy. Dit producerende productieplatform is het eerste volledige geëlektrificeerde platform op de Nederlandse Noordzee en ligt circa 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

InVesta consortiumpartner van PosHYdon
InVesta is als partner tot het PosHYdon-consortium toegetreden. Provincie Noord-Holland heeft aan InVesta ten behoeve van PosHYdon subsidie verstrekt. Andere partners in dit project zijn: Nel Hydrogen, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy en Emerson Automation Solutions. Eerder traden Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA en Eneco toe tot deze groep.

Peter Simoes, directeur van InVesta, ziet veel meerwaarde in toetreding van InVesta aan het PosHYdon-project: “Voor InVesta is het zeer relevant om ervaring en kennis op te doen over het gebruik van elektrolysesystemen in combinatie met de productie en toepassing van duurzame gassen. InVesta onderzoekt de mogelijkheden om groene H2-productie te combineren met verschillende technologieën en ontwikkelt de Hydrogen Hub. Voor PosHYdon zal InVesta de ‘onshore testlocatie’ zijn voorafgaand aan installatie op zee.”

Om groene waterstof te kunnen maken, zal zeewater op het platform omgezet worden in gedemineraliseerd water. Dit water wordt vervolgens door middel van elektrolyse omgezet in waterstof. Daarbij wordt stroom van wind gebruikt om deze groene waterstof te produceren. De pilot heeft als doel om ervaring op te doen met het integreren van werkende energiesystemen op zee en het vervaardigen van waterstof in een offshore omgeving. Daarnaast wordt de efficiency getest van een electrolyser met een variabele voeding vanuit offshore wind en wordt kennis opgebouwd in de kosten, van zowel de installatie offshore als van het onderhoud.

De groene waterstof zal worden bijgemengd met het gas en via de bestaande gaspijpleiding richting de kust getransporteerd worden. De 1 MW electrolyser zal maximaal 400 kilo groene waterstof per dag produceren.

Over InVesta
Stichting InVesta zorgt voor een structurele versterking van de keten van duurzame moleculen in Nederland, door zowel de economische als maatschappelijke haalbaarheid van groengas projecten te onderzoeken. Investa zorgt voor faciliteiten en infrastructuur waar partijen gebruik van kunnen maken.

www.investa.org

Over Ontwikkelingsbedrijf NHN
NHN is een vast aanspreekpunt voor alle activiteiten die met de ontwikkeling van Noord-Holland Noord te maken hebben. NHN richt zich in de eerste plaats op het ondersteunen van ondernemers, maar ook op het in de markt zetten van Noord-Holland Noord en de verbetering van het vestigings-klimaat, zodat nieuwe bedrijven worden aangetrokken en zittende bedrijven kunnen groeien.

www.nhn.nl